top of page

UITDAGINGEN

HUIDIGE UITDAGINGEN IN JE BEROEPSLEVEN 
 • Je hebt het gevoel niet meer voldoende tijd te hebben voor essentiële zaken of voor reflectie.

 • Je hebt het gevoel in een hamsterrad te zitten.

 • Hoe kan je jezelf beter doen gelden (meer impact hebben) bij leidinggevenden, medewerkers en stakeholders ?

 • Hoe kan je besluitvormings- en veranderingsprocessen efficiënter implementeren in je management team ?

INZICHTEN IN JE LOOPBAAN EN JE ONTPLOOIINGSKANSEN    
 • Je twijfelt of je nog op de juiste weg bent.

 • Je stelt je vragen over de volgende stappen in je loopbaan.

 • Je wil je potentieel beter herkennen, ontwikkelen en benutten.

 • Je wil en betere balans met je prive - leven

 • Hoe kan je beter leren omgaan met conflicten en stress ?

 • Hoe kan je beter omgaan met nederlagen en tegenslagen ?

HIGH PERFORMANCE TEAMS ONTWIKKELEN
 • Omgaan met moeilijke medewerkers

 • Iedereen is bezig zoals een "hamster in een rad"
 • Vele meetings, maar geen tijd voor ontwikkeling van het team

 • Te weinig vertrouwen binnen het team

LEERCULTUUR EN AGIELE TRANSFORMATIE
 • Hoe kunnen we een agiele procestransformatie creëren in onze technische organisatie ?

 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze medewerkers en managers (emotioneel) betrokken zijn bij dit veranderingsproces ?

 • Welke methoden hebben we nodig om High Performance Teams en een Leercultuur en High Performance Culture te ontwikkelen ?

bottom of page